Informacje o sekcji

Sekcja stanowi mało sformalizowaną grupę badaczy zajmujących się układem krążenia za pomocą metod przypisanych naukom podstawowym oraz uprawiających eksperyment kliniczny.

Podstawową aktywnością Sekcji są doroczne Sympozja. Zazwyczaj nasze Sympozja są firmowane jednoczenie przez Komisję Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz Komisję Kardiologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Są one miejscem przeglądu tematów badawczych realizowanych w Polsce lub polskich badaczy za granicą. Stanowią świetne miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń. Stały się też warsztatami zdyscyplinowanej prezentacji wyników badań.

Z natury rzeczy Sekcja organizuje zazwyczaj jedną z Sesji dorocznych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staramy się również korzystając z gościnnych łamów Kardiologii Polskiej wydawać materiały dydaktyczne dla osób zainteresowanych kardiologiczną wiedza podstawową.

 

 

Przewodniczący Zarządu Sekcji na Kadencję 2015-2017
prof.dr hab. Maciej Kurpisz
Przewodniczący – Elekt
dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński
Poprzedni Przewodniczący
dr hab. Tomasz Wierzba
Członkowie Zarządu
dr hab. n.med. Karol Kramkowski
dr hab. Hanna Kozłowska
prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejowska
Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. Marek Deja
dr hab. Ewa Stępień
dr hab. Urszula Mackiewicz