XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej