Komitet Organizacyjny

Dr hab. Tymoteusz Żera – przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Wsół – zastępca przewodniczącego

Dr Katarzyna Czarzasta – sekretarz