Komitet Organizacyjny

Dr hab. Tymoteusz Żera – przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Wsół – zastępca przewodniczącego

Dr Katarzyna Czarzasta – sekretarz

Dr Michał Kowara

Lek. Michal Proczka

Lek. Adam Trzciński

Lek. Karol Momot