XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie w formie stacjonarnej w dniach 27-29 października 2022 roku w Hotelu Wilga w Ustroniu.

„Kardiologia Eksperymentalna” ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń́ pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym zarówno badaczy na progu swojej drogi naukowej, jak i doświadczonych naukowców i klinicystów zajmujących się̨ zagadnieniami z zakresu nauk podstawowych i translacyjnych oraz wdrożeniami w kardiologii.

Współorganizatorem Sympozjum jest Centrum Badawczo Rozwojowe American Heart of Poland oraz Katedra Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Termin ostateczny nadsyłania streszczeń: 28 sierpnia 2022 r.

Zgłaszanie streszczeń przez system abstraktowy PTK:
https://abstrakty.ptkardio.pl

Opłaty rejestracyjne:
350 zł – do 30.09.2022 r.
500 zł – od 01.10.2022 r.

Szczegóły dotyczące Sympozjum dostępne są na stronie:
https://sske.kongresy.com.pl

Do zobaczenia w Ustroniu!
Zarząd SKE PTK