Nowy termin zgłaszania streszczeń!

przez | 5 września 2023

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Termin nadsyłania streszczeń na XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został przedłużony do 10 września 2023 r.

Zgłaszanie streszczeń przez system abstraktowy PTK:

https://abstrakty.ptkardio.pl