XIX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK