Kontakt

Przewodniczący Zarządu Sekcji:

Dr hab. Tymoteusz Żera

Adres mailowy:

tymoteusz.zera@wum.edu.pl

kardiologia-eksperymentalna@ptkardio.pl