Kontakt

Przewodnicząca Zarządu Sekcji:

Dr hab. prof. UJ Ewa Stępień

Adres mailowy: kardio.exp@gmail.com