Kontakt

Przewodnicząca Zarządu Sekcji:

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Adres mailowy: kardio.exp@gmail.com