Streszczenia

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń w ramach wystąpień ustnych i plakatowych.

Zgłaszanie streszczenie przez system abstraktowy PTK:

https://abstrakty.ptkardio.pl

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 10 września 2023 r.

Uwaga: osoby nieposiadające konta w systemie muszą założyć konto Gość PTK:

https://ptk.gbbsoft.pl/Account/RegGuest

Każdy Uczestnik Sympozjum posiadający co najwyżej stopień naukowy doktora, który jest autorem streszczenia badań własnych zakwalifikowanego do sesji ustnej lub plakatowej i umieszczonego w programie Sympozjum i który przedstawi swoją prezentację podczas Sympozjum, może wziąć udział w Konkursie na najlepszą prezentację ustną lub najlepszą prezentację plakatową!

Regulamin Konkursu