Rejestracja

Rejestracji na Sympozjum prosimy dokonywać online poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Dokonanie rejestracji przez formularz online oznacza akceptację postanowień Regulaminu uczestnictwa.

W celu otrzymania faktury w formularzu rejestracyjnym należy podać:

  • w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej): imię i nazwisko, adres
  • w przypadku działalności gospodarczej: firmę, adres, NIP
  • w przypadku rejestracji opłacanej przez osobę trzecią za Uczestnika: pełną firmę (nazwę), adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata

Faktura wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora – Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej:

Bank ING Bank Śląski, numer konta: 36 1050 1012 1000 0023 2294 5771
Tytuł przelewu: „XXVIII Sympozjum SKE, Imię i Nazwisko uczestnika”

Opłata zjazdowa:

400 PLN – obowiązuje do 30.09.2024
650 PLN – obowiązuje od 01.10.2024