XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

Zapraszam do uczestnictwa w
XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN
które odbędzie się
13 – 15 października 2016 r. w Ryni.

21_sympozjum

Strona

XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
oraz
Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN

ORGANIZATORZY
Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK
oraz
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN

KOMITET NAUKOWY
Prof. Maciej Kurpisz – przewodniczący
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. Ewa Chabielska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Krzysztof Filipiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Urszula Mackiewicz
CMKP, Warszawa
Prof. Grzegorz Opolski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Ewa Łucja Stępień
Uniwersytet Jagielloński
Prof. Paweł Włodarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska –
przewodnicząca
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Katarzyna Czarzasta
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Renata Główczyńska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Hanna Kozłowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Ewa Łucja Stępień
Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paweł Włodarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Tymoteusz Ĺťera
Warszawski Uniwersytet Medyczny