XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


TERMINY:
Sympozjum odbywa się w dniach 21- 23 października 2021 r.
Termin nadsyłania streszczeń:
31 lipca 2021 r !!!
Termin ostateczny wniesienia podstawowej opłaty rejestracyjnej (330 zł): 16 sierpnia 2021 r !!!


MIEJSCE OBRAD:
Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
ul. Małachowskiego 17
24-120 Kazimierz Dolny

MAPA DOJAZDU

Wjazd z Wąwozu Małachowskiego do miejsca obrad – Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym (wjazd z lewej strony przez bramę, następnie należy skręcić w lewo).

Miejsce obrad XXV Sympozjum
Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
– Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
NIP: 954-21-39-638


ZAPROSZENIE:

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN organizowanym przy udziale Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Organizacja Sympozjum w formule stacjonarnej stanowi znacznie mniejsze wyzwanie w tym roku niż w roku poprzednim, w którym pandemia SARS–CoV-19 była w pełnym rozkwicie. Obecnie wirus jest w odwrocie i wedle szacunków ekspertów zaszczepienie i przestrzeganie zaleceń sanitarnych pozwoli nam bezpiecznie spotkać się jesienią.

Jak co roku „Kardiologia Eksperymentalna” będzie okazją do interdyscyplinarnego spotkania przedstawicieli nauk podstawowych i klinicystów. W sympozjum tradycyjnie uczestniczą młodzi badacze będący na progu swojej drogi naukowej, oraz doświadczeni naukowcy zajmujący się takimi działami kardiologii jak: fizjologia i patofizjologia układu krążenia, biochemia, biologia molekularna, biofizyka i biologia komórki.

Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, XXV Sympozjum SKE  będzie stanowić platformę do dyskusji najnowszych osiągnięć naukowych  uczestników sympozjum w gronie ekspertów. Doniesienia zjazdowe, zakwalifikowane do prezentacji ustnych lub plakatowych wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne.

ZAPROSZENIE.PDF


REJESTRACJA:

Rejestracji prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Skan wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa prosimy przesłać na adres mailowy: kardio.exp@gmail.com  

Poprzez odesłanie podpisanego formularza Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w XXV Sympozjum SKE oraz z informacją dotyczącą wysokości opłat zawartą w załączniku nr 1 do regulaminu: 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM
ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYSOKOŚĆ OPŁAT
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO


OPŁATY:

Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wniesienie opłaty rejestracyjnej

 • 330 zł – do 16 sierpnia 2021 r.
 • 500 zł – od 17 sierpnia 2021 r.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora – Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK:
ING Bank Śląski, numer konta: 36 1050 1012 1000 0023 2294 5771
W tytule przelewu prosimy wpisać: „XXV Sympozjum SKE, imię i nazwisko uczestnika”.


STRESZCZENIA:
Streszczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem Systemu Abstraktowego PTK poprzez link
ZGŁOŚ ABSTRAKT

Zgłoszenie abstraktu jest poprzedzone logowaniem do konta PTK (członkowie PTK), jeśli osoba zgłaszająca abstrakt nie jest członkiem PTK, rejestruje się w systemie abstraktowym jako “Gość”.

Streszczenia do prezentacji ustnej lub plakatowej mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim, w poniższych kategoriach tematycznych:

 • Fizjologia i patofizjologia śródbłonka
 • Kardioonkologia
 • Komórki macierzyste w kardiologii regeneracyjnej
 • Lipidy, mikrobiota jelitowa i aspekty dietetyczne
 • Modele eksperymentalne chorób układu sercowo-naczyniowego
 • Nowoczesne biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego
 • Płytki krwi, krzepnięcie i fibrynoliza
 • Regulacja odruchowa i elektrofizjologia
 • Techniki omiczne w kardiologii
 • COVID-19 a układ sercowo-naczyniowy
 • Varia

Maksymalna ilość znaków – 2000 (ze spacjami). Szczegółowe instrukcje dostępne są w Systemie Abstraktowym.

Termin nadsyłania streszczeń:  31 lipca 2021 r !!!


PREZENTACJE USTNE I PLAKATOWE:

 • Czas prezentacji ustnej: 10 minut + 5 minut dyskusji
 • Preferowany rozmiar plakatu B1 (707 mm x 1000 mm), orientacja pozioma, wielkość tablicy korkowej 1200 mm x 1500 mm, 1 plakat na tablicy.

REZERWACJA NOCLEGÓW:

Rezerwacji zakwaterowania należy dokonywać bezpośrednio przez stronę Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym: http://www.domdziennikarza.com
Adres rezerwacji: www.domdziennikarza.com/rezerwacja/

Hasło rezerwacji: „Kardiologia Eksperymentalna”
tel. +48 81 881 01 62

Ceny noclegów (ze śniadaniem):

 • pokój 1-os. – 165 zł/doba
 • pokój 2-os. – 130 zł/doba/osoba

PROGRAM

Wykład plenarny pt.” Konsekwencje dysfunkcji układu odporności w nadciśnieniu tętniczym – od przyspieszonego starzenia naczyń do COVID-19” wygłosi Prof. dr hab. Tomasz Guzik, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor naczelny Cardiovascular Research, czasopisma wydawanego przez  European Society of Cardiology.

PROGRAM RAMOWY


KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Ewa Chabielska
Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Prof. dr hab. Józef Dulak
Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska –Jezierska
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz 
Dr hab. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
Prof. dr hab. Barbara Malinowska
Dr hab. Natalia Rozwadowska, prof. IGC PAN
Prof. dr hab. Ewa Słomińska
Prof. dr hab. Ewa Stępień
Dr hab. Tomasz Wierzba, prof. GUM


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab.  Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska
Zakład Biofarmacji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr Marta Aleksandrowicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN


KONTAKT:

Siedziba Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, pok. Z144
02-106 Warszawa

Kontakt: Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Email: kardio.exp@gmail.com