XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – ODWOŁANE!


Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, XXV Sympozjum  Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK zostało ODWOŁANE!!!

Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o odwołaniu Sympozjum i dalszych procedurach związanych ze zwrotem kosztów i wycofaniem lub zawieszeniem w systemie zgłoszonych prac.


Poniżej informacje i adresy, które mogą być przydatne: 


ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
NIP: 954-21-39-638


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab.  Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego:
Dr Anna Gromotowicz-Popławska
Zakład Biofarmacji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr Marta Aleksandrowicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN


KONTAKT:

Siedziba Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5, pok. Z144
02-106 Warszawa

Kontakt: prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Email: kardio.exp@gmail.com


NOCLEGI:

Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym: http://www.domdziennikarza.com
Adres rezerwacji: www.domdziennikarza.com/rezerwacja/
Hasło rezerwacji: „Kardiologia Eksperymentalna”
tel. +48 81 881 01 62