XX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, które odpadzie się w dniach 19-21.XI.2015 w Tomaszowicach k/Krakowa (Dwór w Tomaszowicach). Sympozjum jest organizowane przy udziale Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

KOMITET NAUKOWY

Prof. Maciej Kurpisz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – przewodniczący

Prof. prof. Andrzej Berąsewicz – CMKP, Warszawa

Prof. Ewa Chabielska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Ewa Łucja Stępień, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Krzysztof Żmudka, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Ewa Łucja Stępień, Uniwersytet Jagielloński – przewodnicząca

Dr hab. Roman Pfitzner, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – wice przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

SPONSORZY

Konsorcjum Naukowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Instytutu Farmakologii PAN, ze środków KNOW

Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych

Polskiej Akademii Nauk

Bionicum Sp. z o.o.

PROGRAM SYMPOZJUM

W załączeniu wstępna wersja programu sympozjum

Program wstępny konferencji Tomaszowice 2015 2015-11-06.docx

W załączeniu FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA

FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA

DOJAZD

https://www.google.de/maps/place/Dw%C3%B3r+w+Tomaszowicach+Krakowskie+Centrum+Konferencyjne/@50.1361019,19.8426404,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1f07c066f2cfda4?sa=X&ved=0CGkQ_BIwCmoVChMIpJ6LtrX7yAIVRagOCh2XYgyV

Połączenia komunikacją miejską z dworca Kraków Główny do Tomaszowic (tramwaj linii 4 lub 24 do przystanku Bronowice Małe ) + autobus 230 (z przystanku Bronowice Małe do przystankuTomaszowice I) .

Dojazd