Informacje o sekcji

Sekcja stanowi mało sformalizowaną grupę badaczy zajmujących się układem krążenia za pomocą metod przypisanych naukom podstawowym oraz uprawiających eksperyment kliniczny.

Podstawową aktywnością Sekcji są doroczne Sympozja. Zazwyczaj nasze Sympozja są firmowane jednoczenie przez Komisję Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz Komisję Kardiologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Są one miejscem przeglądu tematów badawczych realizowanych w Polsce lub polskich badaczy za granicą. Stanowią świetne miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń. Stały się też warsztatami zdyscyplinowanej prezentacji wyników badań.

Z natury rzeczy Sekcja organizuje zazwyczaj jedną z Sesji dorocznych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staramy się również korzystając z gościnnych łamów Kardiologii Polskiej wydawać materiały dydaktyczne dla osób zainteresowanych kardiologiczną wiedza podstawową.

Przewodnicząca Zarządu Sekcji na Kadencję 2019-2021
Dr hab. prof. UJ Ewa Stępień

Przewodnicząca – Elekt (2021-2023)
Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Członkowie Zarządu
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – Sekretarz
Dr hab. prof. CMKP Michał Mączewski
Dr hab. Jacek Drobnik

Komisja Rewizyjna
Prof. dr hab. Ewa Słomińska
Dr hab. Natalia Rozwadowska


Poprzedni Przewodniczący Zarządu Sekcji (2017-2019)
Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński

Członkowie Zarządu
Prof. dr hab. Barbara Malinowska
Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Dr hab. Urszula Mackiewicz
Dr hab. Karol Kramkowski

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Natalia Rozwadowska
Prof. dr hab. Marek Deja
Prof. dr hab. Michał Mączewski