Informacje o sekcji

Sekcja stanowi mało sformalizowaną grupę badaczy zajmujących się układem krążenia za pomocą metod przypisanych naukom podstawowym oraz uprawiających eksperyment kliniczny.

Podstawową aktywnością Sekcji są doroczne Sympozja. Zazwyczaj nasze Sympozja są firmowane jednoczenie przez Komisję Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz Komisję Kardiologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Są one miejscem przeglądu tematów badawczych realizowanych w Polsce lub polskich badaczy za granicą. Stanowią świetne miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń. Stały się też warsztatami zdyscyplinowanej prezentacji wyników badań.

Z natury rzeczy Sekcja organizuje zazwyczaj jedną z Sesji dorocznych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staramy się również korzystając z gościnnych łamów Kardiologii Polskiej wydawać materiały dydaktyczne dla osób zainteresowanych kardiologiczną wiedza podstawową.

Przewodnicząca Zarządu Sekcji na Kadencję 2021-2023
Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Przewodniczący – Elekt (2023-2025)
Dr hab. Tymoteusz Żera

Członkowie Zarządu
Dr hab. prof. CMKP Urszula Mackiewicz – Sekretarz
Dr hab. Jacek Drobnik – Skarbnik
Prof. dr hab. Ewa Stępień
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Dr hab. prof. CMKP Michał Mączewski
Dr hab. Tomasz Rechciński
Dr hab. Piotr P. Buszman

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński
Dr Tomasz Kolanowski


Poprzedni Przewodniczący Zarządu Sekcji (2019-2021)
Prof. dr hab. Ewa Stępień

Członkowie Zarządu
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – Sekretarz
Dr hab. Jacek Drobnik – Skarbnik
Dr hab. prof. CMKP Michał Mączewski

Komisja Rewizyjna
Prof. dr hab. Ewa Słomińska
Dr hab. Natalia Rozwadowska