Informacje o sekcji

Sekcja stanowi mało sformalizowaną grupę badaczy zajmujących się układem krążenia za pomocą metod przypisanych naukom podstawowym oraz uprawiających eksperyment kliniczny.

Podstawową aktywnością Sekcji są doroczne Sympozja. Zazwyczaj nasze Sympozja są firmowane jednoczenie przez Komisję Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych oraz Komisję Kardiologii Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk. Są one miejscem przeglądu tematów badawczych realizowanych w Polsce lub polskich badaczy za granicą. Stanowią świetne miejsce do nawiązywania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń. Stały się też warsztatami zdyscyplinowanej prezentacji wyników badań.

Z natury rzeczy Sekcja organizuje zazwyczaj jedną z Sesji dorocznych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staramy się również korzystając z gościnnych łamów Kardiologii Polskiej wydawać materiały dydaktyczne dla osób zainteresowanych kardiologiczną wiedza podstawową.

Skład Zarządu SKE PTK w kadencji 2023-2025

Przewodniczący
Dr hab. Tymoteusz Żera

Przewodnicząca – Elekt
Dr hab. Marta Baranowska-Kuczko

Poprzednia Przewodnicząca
Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Członkowie Zarządu
Dr hab. Agnieszka Kołodzińska – sekretarz
Dr hab. Tomasz Rechciński – skarbnik
Prof. dr hab. Piotr Buszman
Dr hab. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
Dr hab. Agnieszka Krupa
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – przewodnicząca
Dr hab. Tomasz Kolanowski
Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński


 

Zarządu Sekcji w poprzedniej kadencji (2021-2023):

Przewodnicząca Zarządu Sekcji na Kadencję 2021-2023
Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Przewodniczący – Elekt (2023-2025)
Dr hab. Tymoteusz Żera

Członkowie Zarządu
Dr hab. prof. CMKP Urszula Mackiewicz – Sekretarz
Dr hab. Jacek Drobnik – Skarbnik
Prof. dr hab. Ewa Stępień
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Dr hab. prof. CMKP Michał Mączewski
Dr hab. Tomasz Rechciński
Dr hab. Piotr P. Buszman

Komisja Rewizyjna
Dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński
Dr Tomasz Kolanowski