XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

przez | 22 maja 2023

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN organizowanym przy udziale Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 26-28 października 2023 roku w Żyrardowie.

Zarząd SKE PTK