Kontakt

Organizator:

Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

W sprawach dotyczących XXVII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej prosimy o kontakt:

E-mail: kardiologia-eksperymentalna@ptkardio.pl