XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK

przez | 1 lipca 2024

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do zgłaszania streszczeń na XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk organizowanym przy udziale Instytut Genetyki Człowieka PAN, we współpracy z Poznańskim Oddziałem PTK oraz Poznańskim Oddziałem PAN.

XXVIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 roku w Poznaniu.

„Kardiologia Eksperymentalna” ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń́ pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym zarówno badaczy na progu swojej drogi naukowej, jak i doświadczonych naukowców i klinicystów zajmujących się̨ zagadnieniami z zakresu nauk podstawowych i translacyjnych w kardiologii.

Zgłaszanie streszczeń przez system abstraktowy PTK:

https://abstrakty.ptkardio.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 1 września 2024 r.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Zarząd SKE PTK