XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy  wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, które odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2019 roku w Tomaszowicach k/Krakowa.

Szczegóły dotyczące Sympozjum dostępne są na stronie:

www.kardiologia-eksperymentalna.pl/index.php/xxiv-sympozjum-sekcji-kardiologii-eksperymentalnej

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd SKE PTK

Patronat medialny:

XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK – dziękujemy za udział!

W dniach 15-17 listopada 2018 roku w Łodzi odbyło się XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. Współorganizatorem Sympozjum był Zakład Badań Neuropeptydów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tak jak w poprzednich latach, na Sympozjum prezentowane były wyniki badań własnych, a także przedstawione zostały nowe kierunki i perspektywy rozwoju kardiologii eksperymentalnej. W ramach obrad odbyły się 3 wykłady, 24 prezentacje ustne i 9 posterowych. Prezentacjom towarzyszyły jak zawsze wartkie i stymulujące dyskusje, cenne komentarze, wymiany myśli i doświadczeń.

Dziękujemy uczestnikom i organizatorom za udział w Sympozjum
i wspaniałą atmosfer
ę!

Miejce obrad XXIII Sympozjum SKE – Ośrodek Campoverde w Łodzi

Program i streszczenia SKE PTK 2018