XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


TERMIN:
28-30 listopada 2019 roku


MIEJSCE OBRAD:
Hotel Dwór w Tomaszowicach k/Krakowa
Ul. Krakowska 68
32-085 Tomaszowice

DOJAZD


ORGANIZATOR:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
NIP: 954-21-39-638


OPIS KONFERENCJI:
Po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN.

Jak co roku „Kardiologia Eksperymentalna” będzie okazją do interdyscyplinarnego spotkania naukowców, eksperymentatorów, fizjologów, a także klinicystów. Spotkanie odbędzie się przy wsparciu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN z udziałem przede wszystkim młodych, ale także doświadczonych badaczy z obszaru kardiologii, fizjologii, molekularnej biologii, biofizyki i biologii komórkowej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, pod okiem ekspertów, będziemy mieli możliwość wspólnie przedyskutować wyniki Państwa ostatnich osiągnięć naukowych, które będą mogły być przedstawione w formie ustnej lub plakatowej. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji w czasie Sympozjum wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne.

ZAPROSZENIE pdf


STRESZCZENIA:
Streszczenia prosimy zgłaszać za pośrednictwem Systemu Abstraktowego PTK poprzez link
 ZGŁOŚ ABSTRAKT

Streszczenia do prezentacji ustnej lub plakatowej mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim, w poniższych kategoriach tematycznych:
– Fizjologia i patofizjologia śródbłonka
– Kardioonkologia
– Komórki macierzyste w kardiologii regeneracyjnej
– Lipidy, mikrobiota jelitowa i aspekty dietetyczne
– Modele eksperymentalne chorób układu sercowo-naczyniowego
– Nowoczesne biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego
– Płytki krwi, krzepnięcie i fibrynoliza
– Regulacja odruchowa i elektrofizjologia
– Techniki omiczne w kardiologii
– Varia

Maksymalna ilość znaków – 2000 (ze spacjami). Szczegółowe instrukcje dostępne są w Systemie Abstraktowym.

Termin nadsyłania streszczeń: 30 września 2019 r.


REJESTRACJA…


OPŁATY:
Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wniesienie opłaty rejestracyjnej:

    • 250 zł – do 15 października 2019 r.
    • 500 zł – od 16 października 2019 r.

Opłatę należy uiścić na konto – informacja wkrótce…


REZERWACJA NOCLEGÓW:
Rezerwacji zakwaterowania należy dokonywać bezpośrednio przez stronę Centrum Konferencyjnego, Hotel Dwór w Tomaszowicach: http://www.dwor.pl
Adres rezerwacji: recepcja@dwor.pl
Hasło rezerwacji: „Kardiologia Eksperymentalna”
Tel. +48 12 419 20 00


PROGRAM…


KOMITET NAUKOWY…


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. prof. UJ Ewa Stępień
Instytut Fizyki im. M Smoluchowskiego
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński

Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego:
Dr Anna Gromotowicz-Popławska
Zakład Biofarmacji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


SPONSORZY:

Patronat medialny:


KONTAKT:

Siedziba Komitetu Organizacyjnego:

Instytut Fizyki im. M Smoluchowskiego
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Łojasiewicza 11, pok. D1.28
30-348 Kraków

Kontakt: dr hab. prof. UJ Ewa Stępień
Email: kardio.exp@gmail.com